Luật Trần Gia Danh Sách Mã Bưu Chính - Zip Code - Mã Zip - Zip Postal Code - Postal Code Các Tỉnh Thành Việt Nam Luật Trần Gia
Danh Sách Địa Chỉ

Danh Sách Mã Bưu Chính – Zip Code – Mã Zip – Zip Postal Code – Postal Code Các Tỉnh Thành Việt Nam

Mã bưu chính, còn gọi là Zip Code, Zip Postal Code, Postal Code, là dãy số hoặc kết hợp chữ và số được quy định bởi Liên hiệp Bưu chính Toàn cầu, dùng để xác định vị trí địa chỉ chính xác của bưu phẩm. Cấu trúc mã bưu chính Việt Nam: