KHI NÀO BỊ XEM LÀ MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ
Luật Sư Dân sự, Luật Sư Ly Hôn

Vợ Bị Mất Năng Lực Hành Vi Dân Sự Thì Chồng Có Được Bán Tài Sản Chung Không?

Mất năng lực hành vi dân sự