Chúng Tôi Đang Tư Vấn Miễn Phí

Hãy tham khảo vấn đề của bạn nhanh hơn?

Đặt Lịch Chúng Tôi Sẽ Gọi Lại

Tên
Phone
Nơi ở
Lời nhắn
Nội dung đã được gửi thành công! Cảm ơn anh chị đã liên hệ!
Có lỗi gì đó từ phía chúng tôi. Anh chị vui lòng gọi qua cho chúng tôi 0962 536 186. Chân thành cảm ơn!
Tăng, giảm vốn điều lệ công ty

Tăng Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty

Vốn điều lệ là số vốn do tất cả thành viên góp và được ghi vào bản Điều lệ của một công ty. Vốn điều lệ được hình thành dựa trên phương án sản xuất kinh doanh của một công ty trong một giai đoạn nhất định. Tổng vốn từ các nguồn đảm bảo cho công ty thực hiện được phương án đó và có thể có vốn dự phòng. Nếu một công ty thay đổi phương án kinh doanh, nó có thể thay đổi số vốn điều lệ.

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong  một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

Luật Trần Gia Tăng Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Luật Trần Gia

1. Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

– Tăng vốn góp của thành viên;

– Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;

– Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trong trường hợp này, số vốn góp thêm đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thoả thuận khác.

Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc tiếp nhận thêm thành viên phải được sự nhất trí của các thành viên, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Luật Trần Gia Tăng Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Luật Trần Gia

2. Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

– Mua lại phần vốn góp theo quy định tại Điều 44 của Luật Doanh nghiệp;

– Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

– Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức; phần vốn góp của mỗi thành viên;

– Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

– Thời điểm, hình thức tăng hoặc giảm vốn;

– Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất; đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

Cơ quan đăng ký kinh doanh đăng ký việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Luật Trần Gia Tăng Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Luật Trần Gia

3. Thay đổi vốn điều lệ

Vốn có thể thay đổi nhiều lần dựa trên nghị quyết của các cổ đông. Khi có nghị quyết tăng vốn, công ty sẽ tiến hành huy động vốn từ các nguồn có thể rồi đăng ký lại vốn tại nơi đăng ký kinh doanh.

4. Vốn điều lệ trong các ngành kinh doanh có điều kiện

Với một số ngành mà luật quy định phải cấp phép (ngành kinh doanh có điều kiện), vốn điều lệ ít nhất phải bằng vốn pháp định để được phép nếu có quy định (vốn điều lệ tối thiểu). Vốn điều lệ phải được quy ra tiền Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp, Luật Trần Gia khuyên bạn nên thuê các đơn vị chuyên nghiệp để tối ưu thời gian, chi phí. Bạn có thể tham khảo dịch vụ của Luật Trần Gia để được tư vấn miễn phí và được cung cấp dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả.

Nếu cần thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Luật Trần Gia

Hân hạnh được phục vụ Quý khách.

Đánh giá Nội dung

Liên Hệ Văn Phòng Luật Sư Luật Trần Gia

"Luật Trần Gia" - "Điểm Tựa Pháp Lý Của Mọi Nhà"

Trao Đổi & Bình Luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hotline
Chat Zalo
Chat Zalo
Chat Messenger
0962 536 186
Scroll to Top